Chào mừng bạn đến với MyBmarks.com. Việc truy cập và sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận và tuân thủ các điều khoản và điều kiện sau đây. Vui lòng đọc kỹ thông báo pháp lý này trước khi sử dụng trang web của chúng tôi.

1. Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả nội dung, hình ảnh, văn bản, đồ họa, biểu tượng, nút bấm, tệp âm thanh, phần mềm và các tài liệu khác trên MyBmarks.com (gọi chung là “Nội dung”) đều thuộc sở hữu của MyBmarks.com hoặc các nhà cung cấp nội dung của chúng tôi và được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ hiện hành. Việc sử dụng Nội dung mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi hoặc các nhà cung cấp nội dung của chúng tôi là hành vi vi phạm pháp luật và bị nghiêm cấm.

2. Sử dụng trang web

Bạn chỉ được phép sử dụng trang web của chúng tôi cho các mục đích hợp pháp và tuân thủ các điều khoản và điều kiện này. Bạn không được sử dụng trang web của chúng tôi để:

  • Phát tán bất kỳ tài liệu có tính chất phỉ báng, khiêu dâm, hoặc bất hợp pháp.
  • Thực hiện bất kỳ hành vi vi phạm bản quyền, thương hiệu hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác.
  • Tấn công hoặc cố gắng tấn công bảo mật của trang web.

3. Miễn trừ trách nhiệm

Nội dung trên MyBmarks.com được cung cấp “nguyên trạng” và “như sẵn có” mà không có bất kỳ bảo đảm nào, dù rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn ở các bảo đảm về khả năng bán hàng, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể hoặc không vi phạm. Chúng tôi không đảm bảo rằng trang web của chúng tôi sẽ luôn hoạt động liên tục, không có lỗi hoặc không có virus hay các thành phần có hại khác.

4. Giới hạn trách nhiệm

Trong mọi trường hợp, MyBmarks.com sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc hậu quả nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web của chúng tôi, kể cả khi chúng tôi đã được thông báo về khả năng xảy ra các thiệt hại đó.

5. Liên kết đến trang web bên thứ ba

Trang web của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang web bên thứ ba không thuộc quyền kiểm soát của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với nội dung, chính sách bảo mật hoặc hoạt động của các trang web bên thứ ba này. Bạn cần đọc và hiểu các điều khoản và điều kiện của các trang web bên thứ ba đó trước khi sử dụng.

6. Thay đổi thông báo pháp lý

Chúng tôi có thể cập nhật thông báo pháp lý này theo thời gian để phản ánh những thay đổi trong chính sách hoặc các yêu cầu pháp lý. Bạn có trách nhiệm kiểm tra thông báo pháp lý này định kỳ để cập nhật các thay đổi. Việc tiếp tục sử dụng trang web sau khi thông báo pháp lý được cập nhật có nghĩa là bạn chấp nhận và đồng ý với các thay đổi đó.

7. Luật áp dụng

Thông báo pháp lý này được điều chỉnh bởi và hiểu theo luật pháp Việt Nam. Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến thông báo pháp lý này sẽ được giải quyết bởi tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam.

8. Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về thông báo pháp lý này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua:

  • Địa chỉ: 53/67 Nguyễn Trãi, Bình Hưng, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, Việt Nam
  • Điện thoại :0336578609
  • Email :hotro@mybmarks.com

Cảm ơn bạn đã sử dụng MyBmarks.com!